1. Koliko često koristite našu uslugu?

2. Generalno, kako ste zadovoljni našom uslugom?

  3. Kako ocenjujete našu uslugu u poredjenju sa konkurencijom?

  4. Da li bi ste preporučili našu kompaniju drugima?

  5. Koliko je izvesno da ćete ponovo koristiti naše usluge?

  6. Kako želite da primate redovne informacije od nas?

  7. Koje je prosečno vreme reagovanja naše kompanije na Vaš zahtev?

  8. Generalno, kvalitet usluge i organizacije naše kompanije je: