1. Koliko često koristite našu uslugu?

2. Generalno, kako ste zadovoljni našom uslugom?

  3. Kako ocjenjujete našu uslugu u usporedbi sa konkurencijom?

  4. Da li bi ste preporučili našu kompaniju drugima?

  5. S kojom sigurnošću možete potvrditi da ćete ponovo koristiti naše usluge?

  6. Na koji način želite primati redovne informacije od nas?

  7. Koje je prosječno vrijeme reagiranja naše kompanije na Vaš upit?

  8. Generalno, kvaliteta usluge i organizacije naše kompanije je: